VÒNG QUAY NĂM MỚI 2021

Giá 1 lần quay là 7,000đ

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****496 Bạn Quay Trúng Phần Thưởng Chúc Mừng Năm Mới Nhận Được 7 Kim Cương 2021-08-03 22:35:18
*****496 Chúc mừng bạn trúng 9000 kim cương 2021-08-03 22:35:08
*****496 Bạn Quay Trúng Phần Thưởng Chúc Mừng Năm Mới Nhận Được 7 Kim Cương 2021-08-03 22:35:01
*****496 Chúc mừng bạn trúng 1500 kim cương 2021-08-03 22:21:17
*****496 Bạn Quay Trúng Phần Thưởng Chúc Mừng Năm Mới Nhận Được 7 Kim Cương 2021-08-03 22:21:07
*****626 Chúc mừng bạn trúng 9000 kim cương 2021-08-03 22:20:23
*****901 TRÚNG 10 KIM CƯƠNG 2021-08-03 20:11:35
*****901 Chúc mừng bạn trúng 9000 kim cương 2021-08-03 20:11:26
*****579 Bạn Quay Trúng Phần Thưởng Chúc Mừng Năm Mới Nhận Được 7 Kim Cương 2021-08-03 19:44:32
*****579 Chúc mừng bạn trúng 9000 kim cương 2021-08-03 19:44:03
*****579 Bạn Quay Trúng Phần Thưởng Chúc Mừng Năm Mới Nhận Được 7 Kim Cương 2021-08-03 19:43:52
*****579 Chúc mừng bạn trúng 1500 kim cương 2021-08-03 19:43:17
*****579 Bạn Quay Trúng Phần Thưởng Chúc Mừng Năm Mới Nhận Được 7 Kim Cương 2021-08-03 19:43:04
*****287 Chúc mừng bạn trúng 3000 kim cương 2021-08-03 19:31:18
*****287 Bạn Quay Trúng Phần Thưởng Chúc Mừng Năm Mới Nhận Được 7 Kim Cương 2021-08-03 19:31:09
*****San Chúc mừng bạn trúng 3000 kim cương 2021-08-03 19:12:49
*****009 TRÚNG 10 KIM CƯƠNG 2021-08-03 18:45:57
*****009 Chúc mừng bạn trúng 3000 kim cương 2021-08-03 18:45:24
*****347 TRÚNG 10 KIM CƯƠNG 2021-08-03 18:07:58
*****891 Chúc mừng bạn trúng 1500 kim cương 2021-08-03 17:30:08

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY

Chúng tôi làm việc một cách chuyên nghiệp, uy tín, nhanh chóng và luôn đặt quyền lợi của bạn lên hàng đầu.