VÒNG QUAY KIM CƯƠNG

Giá 1 lần quay là 49,000đ

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****123 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-06-23 22:54:13
*****693 Chúc mừng bạn trúng 1500 kim cương 2021-06-23 19:47:50
*****195 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-06-23 19:11:23
*****661 Chúc mừng bạn trúng 3000 kim cương 2021-06-23 18:50:18
*****661 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-06-23 18:50:06
*****680 Chúc mừng bạn trúng 1500 kim cương 2021-06-23 17:54:03
*****661 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-06-23 17:50:33
*****661 Chúc mừng bạn trúng 1500 kim cương 2021-06-23 17:49:59
*****ire TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-06-23 16:58:51
*****ire Chúc mừng bạn trúng 3000 kim cương 2021-06-23 16:57:10
*****iok TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-06-23 15:48:58
*****iok Chúc mừng bạn trúng 9000 kim cương 2021-06-23 15:48:49
*****659 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-06-23 15:43:19
*****659 Chúc mừng bạn trúng 1500 kim cương 2021-06-23 15:40:45
*****659 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-06-23 15:40:35
*****059 Chúc mừng bạn trúng 9000 kim cương 2021-06-23 15:35:43
*****687 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-06-23 15:27:47
***** Chúc mừng bạn trúng 1500 kim cương 2021-06-23 13:59:52
*****509 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-06-23 13:05:05
*****692 Chúc mừng bạn trúng 1500 kim cương 2021-06-23 12:33:06

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY

Chúng tôi làm việc một cách chuyên nghiệp, uy tín, nhanh chóng và luôn đặt quyền lợi của bạn lên hàng đầu.