Mô tả: đăng nhập bằng 4G hay 3G ,acc trắng thông tin, xem hướng dẫn vào trên shop .

3,400,000đ 2,992,000đ
2,300,000 ATM

Mô tả: đăng nhập bằng 4G hay 3G ,acc trắng thông tin, xem hướng dẫn vào trên shop .